Dla Pracodawcy

Zobacz jak w prosty sposób możesz z nami pozyskać nowego pracownika

Korzyści dla Twojej firmy

Jako członek BAP (Federalnego Zrzeszenia Firm Świadczących Usługi Pracownicze) posiadamy zezwolenie Federalnej Agencji Pracy w Niemczech na zatrudnianie pracowników i gwarantujemy stosowanie się do aktualnych ustaleń w ramach układów zbiorowych pracy i wytycznych prawnych.

Gwarantujemy naszym kontrahentom

  • przejrzystość współpracy
  • profesjonalne przeprowadzenie procesu rekrutacji
  • wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników
  • przejęcie obsługi formalności
  • pokrycie opłat dodatkowych takich jak ciągłość wypłaty podczas choroby pracownika, urlopu lub braku zatrudnienia
  • przejęcie kosztów zakwaterowania i kosztów podróży pracowników
  • uzupełnianie braków w personelu poprzez pracowników czasowych

W sekcji Materiały do pobrania znajdą Państwo wszystkie potrzebne dokumenty i zaświadczenia.