Możliwości zatrudnienia

A-Z Personalservice GmbH zatrudnia! Mają Państwo możliwość otrzymania umowy o pracę zarówno u naszego klienta (na podstawie pośrednictwa pracy) jak i bezpośrednio u nas.

Praca czasowa nie zawsze oznacza „tymczasowej". 70% pracowników po 2 latach nadal jest zatrudnionych.

Cytat Fundacji Bertelsmann’a: "Większość pracowników, którzy z powodu bezrobocia podjęli się zatrudnienia w pracy tymczasowej, mogli w ten sposób długoterminowo zakończyć okres bierności zawodowej."

Około 14% pracowników czasowych przejmowanych jest przez przedsiębiorstwa klientów. 76% przejętych pracowników nie otrzymałoby propozycji stałego zatrudnienia, gdyby nie zostało wcześniej zatrudnionych jako pracownicy czasowi.

 

Formularz zgłoszeniowy


CV
Dodatkowy
Dodatkowy
Dodatkowy


Ochrona danych osobowych.